Klinická logopedie pro děti a dospělé

Diagnostika a terapie narušené komunikační schopnosti všech věkových kategorií

 • poruchy artikulace, myofukční poruchy
 • neurovývojové poruchy komunikace (opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, PAS)
 • poruchy plynulosti řeči
 • dyspraxie – orální, verbální
 • poruchy komunikace při rozštěpové vadě
 • poruchy řeči u kombinovaných vad
 • získaná neurotická nemluvnost (mutismus)
 • stavy po CMP, po úrazech či jiných neurologických onemocněních – afázie, dysartrie, poruchy polykání
 • neurodegenerativní onemocnění
 • komunikace u poruch sluchu a zraku

V rámci logopedické péče poskytuji:

 • ambulantní diagnostické, terapeutické, preventivní a poradenské služby
 • logopedická vyšetření na vlastní žádost (např. ke studiu na VŠ)
Klientům smluvních pojišťoven uvedených níže je logopedická péče hrazena ze zdravotního pojištění. Je nutné doložení žádanky od pediatra, praktického lékaře či specialisty.

Zdravotní pojišťovna Kód
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR 111
Vojenská zdravotní pojišťovna ČR 201
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 205
Oborová zdravotní poj. zam. bank, pojiš. a stav. 207
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 211
Klientům ostatních pojišťoven je logopedická péče poskytována za přímou platbu dle aktuálního ceníku níže.

Přehled výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou:
Výkon Cena
Logopedické vyšetření na vlastní žádost (bez indikace lékaře) - 60 min. 1000,- Kč
Logopedická terapie na vlastní žádost (bez indikace lékaře) - 45 min.
600,- Kč
Logopedická terapie na vlastní žádost (bez indikace lékaře) - 30 min. 400,- Kč
Logopedické vyšetření ke studiu na VŠ (včetně vypracování zprávy) 200,- Kč
Vypracování logopedické zprávy na vlastní žádost nebo pro nezdravotnické instituce (ÚP, OSSZ, PPP, SPC, ZŠ, MŠ) 200,- Kč

Ordinační a provozní doba

Pondělí 07:30 - 12:00       12:30 - 16:00
Úterý 07:30 - 12:00       12:30 - 15:00
Středa 07:00 - 12:00       12:30 - 15:00
Čtvrtek 07:30 - 12:00       12:30 - 16:00
Pátek 07:00 - 11:30

Kontakt


Zdravotní středisko Hany Benešové
Ordinace 2. patro
Fialova 917/14, 787 01 Šumperk
tel.: +420 603 574 179
e-mail: monikajansova@seznam.cz
IČ: 19825234
IČZ: 93300000
IČP: 93300002
Datová schránka: wesxreu